tag: INFAK

Konsultasi Zakat: Anak Bayarkan Zakat. Boleh kah?

Konsultasi Zakat: Lebih Baik Membantu Langsung atau Lewat Lembaga?

Mau bertanya ustaz, sekarang banyak lembaga zakat yang membuka layanan gerai zakat seperti di jalanan protokol Samarinda. Sebenarnya lebih baik mana zakat di salurkan melalui lembaga atau langsung ke...

Konsultasi Zakat: Bedanya Zakat Profesi dengan Zakat Maal?

Mohon penjelasan perbedaan zakat profesi dan zakat maal. Benarkah di zaman Nabi yang ada hanya zakat maal dan zakat fitrah saja?